جواهری فدک در سال 1360 در بازار بزرگ تهران جهت عرضه انواع طلا و جواهر تاسیس شده است.